Remedial teaching en bijles op IJburg

Aanbod ouders

Sinds 8 jaar begeleid ik kinderen van de basisschool met leerproblemen.Deze leerproblemen kunnen zijn:

- leesproblemen (technisch en begrijpend lezen)
- spellingproblemen
- rekenproblemen
- pedagogische problemen: gebrekkige concentratie, faalangst, weinig     zelfvertrouwen, niet gemotiveerd.

Na aanmelding volgt een uitnodiging voor een intakegesprek met ouder(s)/verzorger(s).

Vervolgens wordt onderzoek gedaan gericht op het aangegeven probleem, waarna het onderzoek wordt geanalyseerd en een specifiek handelingsplan wordt opgesteld. De resultaten en bevindingen worden besproken.

Gedurende de behandeling wordt zowel schriftelijk als mondeling gerapporteerd aan de ouder(s).

 

 

Aanbod scholen

Ik begeleid kinderen van de basisschool (groep 1 t/m 8) met leerproblemen. Deze leerproblemen kunnen zijn:


- leesproblemen (technisch en begrijpend lezen)
- spellingproblemen
- rekenproblemen
- pedagogische problemen (concentratie, faalangst, weinig zelfvertrouwen)

Indien er op uw school leerlingen zijn die dergelijke problemen hebben en u hebt zelf niet de mogelijkheid om ze op uw school begeleiding te geven, kunt u te allen tijde contact met mij opnemen.